دیه بخیه کف دست


نگار امیدوار : در تصادف کف دستم بخیه خرد . پزشک قانونی ۳ هفته طول درمان داده است . می خواهم بدانم حدود دیه چقدر است ؟  
1.     بخیه دیه ندارد . بستگی به عمق زخم و تعداد زخم ها دارد .
2.     طول درمان دیه ندارد .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .