حق بیمه مدیرعامل


اسماعیل زاده : یک موسسه فرهنگی ثبت شده موجود است اما چندسالی است فعالیت چندان ندارد و به همین دلیل به جز مدیر عامل حقوق بگیر دیگری ندارد . براساس آگهی روزنامه و سایر مستندات بنده به عنوان مدیر عامل می باشم . با توجه به سوابق کاری که در تامین اجتماعی ثبت و موجود می باشد حدود ۲۵ سال سابقه کار دارم . آیا برای تکمیل سابقه تا بازنشستگی ، می توانم در موسسه ای که فعالیت زیادی ندارد و تنها خود من به عنوان مدیر عامل مشغول هستم حق بیمه پرداخت و در پایان از حقوق بازنشستگی برخوردار باشم؟ ضمنا شرکا با این هیچ مشکلی ندارند ؟
1.      اگر منظورتان بیمه اجباری کارگری کارفرمائی است بعید است تامین اجتماعی ایراد نگیرد .  باید بیمه اختیاری یا کارفرمائی رد کنید .
2.      اگر سهامدار نباشید و تماتم وقت باشید و طبق حکم حقوق بگیر باشید و کارمند هم داشته باشید می توانید حق بیمه اجباری برای خودتان پرداخت کنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .