پرینت سابقه برای ویزا


ایزدی : برای جمع آوری سابقه بیمه باید به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کرد یا کارگزاری ؟ من مراجعه کردم از تو خود پروفایل تامین بهم پرینت داد . خودمم می توانستم بگیرم ! ‌البته مهر زدند و اینکه بالاش نوشته مستند نیست . من برای ویزای تحصیلی لازمش دارم . دقیقا باید چه کار کنم و کدوم شعبه بروم ! ته دفترچه زده کارگزاری شماره ۹  ؟  به شعبه 9 باید مراجعه کند . برای ویزای تحصیلی حتما مهر شعبه نیاز است . خودشان باید پرینت بگیرند و خودشان مهر کنند . بهتر است از کارگزاری نباشد هر چند معمولا آنها این کار را انجام می دهند .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .