شکایت بابت ارثیه مادر


مصطفی مهجوری : با سلام ! مادر بنده قبل از فوت پدرم فوت نموده است . پدرم مجدد ازدواج کرده است و دارای فرزند جدید گشته است . اکنون که پدرم فوت نموده است آیا بنده می توانم برای دریافت مهر مادرم و دریافت ارث مادرم از اموال پدرم اقدام نماییم . در ضمن پدرم صاحب مغازه ای بود که پنچ سال پس از فوت او پسر زن جدیدش در آن مشغول به کار می‌باشد و اجاره آن را به مادرش می دهد ؟! آیا از این اجاره ها به من نیز سهم می‌رسد و اگر می‌رسد من می توانم برای دریافت آن از زن پدرم شکایت نمایم با تشکر ؟
1.      بله ! می توانید بابت مهریه ماردتان شکایت کنید . البته توجه داشته باشید که مهرهی همسر دوم ایشان هم هست .
2.      بله ! اجاره به شما نیز می رسد . شما ارث بیشتری از زن پدرتان می برید .
3.      می توانید به دادگاه حقوقی شکات کرده و تقاضای دریافت مهریه مادر و سهم ارثیه خودتان را بکنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .