مقصر تصادف به علت پارک در محل نامناسب


ملکی : سلام ! وانت نیسان بار لوله زده بود . بارهایش به زیر گذر ریخت و وسط زیرگذر برای جمع آوری توقف کرده بود . بنده هم برای نزدن به بارهای ریخته به خیابان به سمت چپ رفتم . جایی وانت توقف کرد و به او از پشت زدم . آیا وانت از لحاظ درست نبستن بار یا پارک در محل خطرناک یا عدم رعایت چراغ بر روی بار در شب مقصر حساب می شود ؟ اگر خودرو قابل دیدن نبوده باشد یا به سختی دیده شود ممکن است درصدی مقصر شناخته می شود . پارک در محل خطرناک و یا درست نبستن بار ربطی به مقصر تصادف ندارد .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .