ساعات نهار و نماز طبق قانون کار


اسماعیل ابراهیمی : با سلام ! یک سری از کارمندان ما شیفت کاری شان به صورت یک روز از ساعت 17:30 تا 12:00 شب می باشد . فردا تعطیل و پس فردا از ساعت 22:00 تا 8 صبح فردایش می باشد و بدین صورت یک روز در میان جلو می رود. آیا برای محاسبه شب کاری بایستی فرمول نوبتی را به کار برد؟ یا شیفت ثابت شب ؟ سوال دیگر بنده اینکه آیا ساعات استراحت را می توان از ساعات کاری کسر کرد و مانده را به عنوان ساعات کاری واقعی در هفته در نظر گرفت؟ برای مثال روزی 9 ساعت حضور را که یک ساعت آن ناهار و نماز می باشد، 8 ساعت کاری در نظر گرفت ؟
1.      بله ! حق شیفت به کارگرانتان تعلق می گیرد با فرمول نوبتی  !
2.      ساعات نهار و نماز جزء ساعات کاری محسوب نمی شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .