شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری


صابر : من در محلی به عنوان کارگر بطور همزمان در شرکت همسرم بدلایلی به عنوان مدیر عامل بدون دریافت حقوق می باشم. در ماه های آتی قصد استفاده از بیمه بیکاری از محل بیمه کارگری را دارم. آیا سمت مدیرعاملی در محل دوم که بدون بیمه و حقوق می باشد و فقط در ثبت شرکتها ثبت شده است نه در بیمه !اشکالی در گرفتن بیمه بیکاری بنده ایجاد خواهد کرد؟ قابل ذکر است که شرکت همسرم صوری بوده و هیچ گونه ارتباطی با بیمه تامین اجتماعی برقرار نکرده است ؟ قانونا مشکلی ندارد ولی دیده ام که تامین اجتماعی ایراد می گیرد و آن را منبع درامد برای شما می داند و بیمه بیکاری را برقرار نمی کند . احتمال ایجاد مشکل زیاد است .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .