کارفرما نامه عدم نیاز نمی دهد ؟


زهرا بهاروندی : سلام ! قرار داد من تمام شده و کار فرما به من نامه عدم نیاز نمی دهد . آیا می توانم از آن شکایت کنم ؟ اگر نامه عدم نیاز برای بیمه بیکاری می خواهید باید از طریق اداره کار شکایت کنید که یا بازگشت به کار شوید و یا نامه عدم نیاز بگیرید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .