مقصر تصادف در بزرگراه


حمزه مجیدی : سلام ! با موتوری از نوع گازی قدیمی ازخروجی پیروزی وارد امام علی شمال شدم که سرپایینی یود . همین که موتور دور گرفت سر پایینی را که تمام کردم یک دفعه متوجه خودرویی شدم که کنار زده بود ، آمدم جمع کنم محکم به صندوق برخوردم . کارشناس مقصر مرا شناخته اما آیا آن خودرو مجاز بوده آنجا توقف کنه ؟! بفرمایید آیا درست کارشناسی نموده یا می توانسته جوردیگری هم حکم کنه راهنمایی بفرمایید ؟ متاسفانه درست رای داده است . ایشان بابت توقف نامناسب جریمه می شود ولی مقصر تصادف شمائید چون ایشان متوقف بوده است و طبق قوانین شما مقصر شناخته می شوید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .