کارفرما رای اداره کار را اجرا نمی کند ؟!


فرشید ابراهیم : رای دادگاه حل اختلاف را گرفتم ولی کارفرما برای تلف کردن زمان می خواهد اعتراض به دیوان بزند و تمایل دارد با اینکه توان مالی دارد ولی هر موقع که دلش خواست پرداخت کنه باید چکار بکنم ؟  رای هیات حل اختلاف قطعی است و شما می توانید با مراجعه به اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای حکم را دهید . شکایت به دیوان عدالت اداری مانع اجرای حکم نمی شود . اگر در زمان معین پرداخت نکردند می توانید درخواست توقیف اموال بدهید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .