عدم اجرای رای اداره کار توسط تامین اجتماعی


محمد ندافیان : من با شکایت از کارفرما بابت بیمه پرداخت نشده به میزان 105 روز از اداره کار و همچنین مجتمع قضایی شهیدبهشتی حکم قطعی گرفتم ولی شعبه تامین اجتماعی مربوطه به من گفتند کارفرما اعتراض کرده و شاید موفق به دریافت این میزان سابقه بیمه نشوی مگر اینکه در وقت رسیدگی در اداره کار خود کارفرما یا نماینده اش حضورپیدا میکنه و اونجا حق اعتراض داره که اعتراض هم کرد ولی مجددا محکوم شد. پس این وسط رای قاضی چه ارزشی داره ؟ شعبه تامین اجتماعی باید رای را اجرا کند . البته شعب تامین اجتماعی معمولا موضوع را در کمیته احراز اشتغال بررسی می کنند و در صورت تائید حق بیمه و جریمه آن را از کارفرما می گیرند و بعد از دریافت حق بیمه ، سابقه بیمه برای شما لحاظ می شود .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .