شکایت از کارفرما با دادن تعهد محضری


Jevon green : آقا من ۳ سال بعد که بشه منو کارفرمام میریم تو محضر یک کاغذی امضا می کنیم که حق بیمه وحق همه چیز تو گرفتی به نوان تعهد و می خواستم بپرسم میتونه ازم شکایت کنه و یانه ?چیزی هم بهش ندادم و میخوام ازشغلم خارج بشم ومنو هم بیمه نکرده ؟  اگر حق بیمه کارگر و یا دیگر حقوق و مزایا پرداخت شنود هر زمانی بخواهد می تواند شکایت کند . حتی اگر تعهد محضری داده باشد .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .