شکایت بابت خسارت تاخیر در تادیه


بهزاد ن : سلام ! پس از صدور رای قطعی جهت پرداخت مزایای پایان کار به اینجانب کارفرما فرار کرده و هیچگونه آدرسی از کارفرما یا محل کار جدید پیدا نشد. بعد از 6 سال کارگاه جدید او را پیدا کردم . تمامی مدارک و احکام اداره کار موجود است . آیا می توانم از کارفرما شکایت کنم  و آیا مبلغ تعیین شده در 6 سال پیش تغییر می کند و طبق نرخ روز محاسبه میشود با تشکر ؟
1.      باید به اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده و تقاضای اجرای حکم کنید .
2.      بابت گذشت زمان شما باید به دادگاه عمومی حقوقی شکایت کرده و تقاضای درخواست خسارت تاخیر در تادیه نمائید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .