کمیسیون پزشکی بانک تجارت


مصفا : اعتراض به کمیسیون پزشکی بانک تجارت در چه مرجع بالاتر قابل رسیدگی است ؟ تا آنجائیکه می دانم کمیسیون پزشکی بانک ها مرجع بالاتر ندارد .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .