مستمری بازنشستگی ازکارافتادگی جزئی


Mwees : سلام ! من حقوق ازکار افتادگی جزئی از بیمه می گیرم . آیا بعد از بازنشستگی به حقوق بازنشستگی اضافه می شود یا خیر با تشکر ؟ نه ! اضافه نمی شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .