تغییر دیه پارگی رباط


سیامک : من تو تصادف دچار پارگی کامل رباط صلیبی و منیسک داخلی زانو شدم . پزشک قانونی برای مینیسکم زده شش درصد ، برای رباط هم زده چهار درصد ! میگن امسال که سال 98 هست درصد رباط و منیسک کم شده است . حالا خواستم بپرسم واقعا کم شده اگه نشده اعتراض بزنم چی میشه میفرستنم پیش یه پزشک قانون دیگه یا نه میفرستن کمسیون پزشکی استان ؟
1.      پرای رباط اگر جانبی باشد 4 درصد است و اگر صلیبی باشد 8 درصد . البته باید پارگی کامل باشد .
2.      برای مینیسک اگر پارگی کامل باشد 8 درصد است .
3.      دیه این آسیب ها مقدر است و سال به سال عوض نمی شود .
4.      اگر اعتراض کنید در کمیسیون پزشکی قانونی بررسی می شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .