دیه حارصه چشم


امیرحسین :
1.      دیه ساییدگی حارصه کف دست چپ
2.      خراشیدگی قرنیه چشم چپ
3.      خراشیدگی مختصرحارصه پلک فوقانی چشم چپ
4.      خراشیدگی حارصه گوشه داخلی پلک تحتانی چشم چپ چقدر می شود ؟ چند درصد هستند ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.      0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
2.      1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
3.      1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
4.      1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .