قرارداد بیمه مدیرعامل


خانم اکبری : لطفا راهنمایی بفرمایید جهت ثبت بیمه شخصی با سمت مدیر عامل آیا این شخص باید با تامین اجتماعی قرارداد کارفرمایی یا مدیر عاملی ببندد ؟ یا نیازی به قرارداد نیست و میتوان بیمه ایشان را بدون هیچ نوع قراردادی با تامین اجتماعی و با پرداخت 27 درصد حق بیمه با سمت مدیر عامل ثبت کرد ؟  باید قرارداد ببندد . بعد از بستن قرارداد می توانید در لیست بیمه همراه با کارگران و با درصد 27 درصد حق بیمه تان را پرداخت کنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .