معاینات تخصصی زنان برای بیمه


باران : در معاینات تخصصی زنان برای بیمه چه معایناتی صورت می گیرد ؟  معاینات تخصصی ندارد . همان معاینات عمومی مانند تست قند ، وضعیت قلبی ، ازکارافتادگی های مغزی و شکستگی ها و دیسک کمر و مواردی از این قبیل است .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .