ماده 59 قانون کار


امیر : با سلام ! ضمن تشکر از راهنمایی های شما ! در رای تجدید نظر دیوان با ارائه مستندات و مدارک (( ۱۴ساعت کار در شب از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۰۸:۰۰)) که ارسال کرده بودم ضمن رد رای هیت حل اختلاف ، همچنین در رای تجدید نظر دیوان بیان شده که ساعات مذکور محرز می باشد.
الان اداره کار بر اساس ماده ۵۹ قانون کار عنوان می کند که بیش از ۴ساعت نمی تواند اضافه کاری لحاظ کند. سوالی که از خدمت جنابعالی داشتم تبصره این ماده شامل هر دو بند الف و ب می باشد ؟ ممنون می شوم راهنمایی کنید؟!
·         ماده ۵۹- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر .
·         ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی .
·         تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین) ؟
اگر توافق طرفین باشد کل اضافه کار باید محاسبه شود. تشخیص توافق بر عهده اداره کار است که با توجه به مدارک موجود و استنباط اعضاء مشخص می گردد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .