محاسبه دیه اعضای بدن


میلاد سبحانی : با سلام وخسته نباشید ! اگر که امکان داره مجموع مبلغ صدمات زیر رو محاسبه کنید ! باتشکر ! (ضمنا تصادف در ماه حرام اتفاق افتاده  ، آیا میزان دیه تفاوت داره ؟
1.      سردرد و سرگیجه بدلیل تکان مغزی به پرداخت ارش (معادل پنج هزارم دیه کامله)
2.      ضربدیدگی قفسه سینه به پرداخت ارش (پنچ هزارم دیه کامله)
3.      کبودی اطراف چشم چپ(سه هزارم دیه کامله)
4.      بابت تورم به پرداخت ارش معادل (دوهزارم دیه کامله)
5.      کبودی سمت چپ پیشانی(سه هزارم دیه کامله)
6.      بابت خراشیدگی (حارصه) ساعد راست (نیم درصد دیه کامله)
7.      بابت دوعدد سیاه شدگی پشت ران راست جمعا(۶ هزارم دیه کامله)
8.      بابت سیاه شدگی اطراف چشم چپ (۶ هزارم دیه کامله)
9.      بابت کشیدگی رباط های اطراف ستون فقرات پشتی (یک درصد دیه کامله)
10.  تکان مغزی و شکایت از سردرد و سرگیجه (یک درصد دیه کامله)
11.  ساییدگی عمیق درناحیه بازوی چپ (دامیه) به پرداخت (دوصدم دیه کامله)
12.  خونریزی شدید زیر ملتحمه چشم چپ به پرداخت ارش معادل (سه هزارم دیه کامله)
13.  شکستگی درقسمت ابتدایی بازوی راست که بدون عیب جوش خورده است(هشت صدم دیه کامله)
14.  خراشیدگی زیر کتف راست به پرداخت ارش (نیم درصد دیه کامله)
15.  بابت آسیب بافت نرم محل تعبیه لوله سینه ای طرفین قفسه سینه به پرداخت ارش (۴ درصد دیه کامله)
16.  کاهش شدید سطح هوشیاری به مدت یک هفته (دو درصد دیه کامل)
17.  شکستگی دنده های 4-5-6-7-8-9 سمت راست قفسه سینه و دنده شماره ۸ سمت چپ قفسه سینه (غیرمحیط غیرقلب) به میزان (هرکدام یک صدم دیه کامله)
18.  شکستگی دنده های 3-4-5-6-7 سمت چپ قفسه سینه محیط بر قلب (هرکدام یک چهلم دیه کامله
19.  خراشیدگی در پهلوی طرف راست به پرداخت ارش (۵ هزارم دیه کامله) ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است . ضمنا دیه آسیب ها در ماه حرام و غیر حرام تفاوتی ندارد .
1.      1 میلیون و 350 هزار تومان
2.      1 میلیون و 350 هزار تومان
3.      810 هزار تومان
4.      540 هزار تومان
5.      810 هزار تومان
6.      1 میلیون و 350 هزار تومان
7.      1 میلیون و 620 هزار تومان
8.      1 میلیون و 620 هزار تومان
9.      2 میلیون و 700 هزار تومان
10.  2 میلیون و 700 هزار تومان
11.  5 میلیون و 400 هزار تومان
12.  810 هزار تومان
13.  21 ملیون و 600 هزار تومان
14.  1 میلیون و 350 هزار تومان
15.  10 میلیون و 800 هزار تومان
16.  5 میلیون و 400 هزار تومان
17.  18 میلیون و 900 هزار تومان
18.  33 میلیون و 750 هزار تومان
19.  1 میلیون و 350 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .