عدم توانائی پرداخت افت قیمت


میثم : سلام ! بنده در تصادفی مقصر شناخته شدم . زیاندیده ازبیمه بدنه خود استفاده کرده و در حال تعمیر ماشین خود است . همچنین از بیمه شخص ثالث من 10 تومن به وی تعلق خواهد گرفت و 5 تومن به زیاندیده دیگر (به دو ماشیین زدم). ماشین خودم هم امانت بوده . با این حال از من به خاطر افت قیمت 10 تومن شکایت کرده و من مجبور به مصالحه با پیش پرداخت 3 تومن و ماهی 400 تومن شدم ولی واقعا ندارم و نمی دانم چه کنم. می خواهم بدانم آیا می توانم به بهانه استفاده کردن زیااندیده از بیمه بدنه خودش و بیمه تالت من ، به حکم افت قیمت مجددا اعتراض کنم ؟ نه نمی توانید . افت قیمت به بیمه بدنه و ثالث ارتباطی ندارد . به نظرم با هم به گونه ای مصالحه کنید که بتوانید اقساط را پرداخت نمایید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .