اثبات رابطه کارگری در دیوان عدالت اداری


مهدی : از کارفرما شکایت کردم . اداره کار رابطه کارگری کارفرمایی را تایید کرد. کارفرما به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد . دیوان رای اداره کار را نقض و درخواست رسیدگی مجدد کرد.  کارفرمای بنده نمایندگی شرکت صدور گواهینامه ایزو در استان گلستان دارد . دفتر مرکزی این شرکت تهران می باشد. کارفرما آگهی ثبت شرکت دفتر مرکزی تهران را به دیوان ارسال می کند مبنی بر اینکه اسمی از ایشان در این آگهی نیست.
بنابراین در رای دیوان آمده است که : با توجه به اگهی شرکت... کارفرما هیچ گونه سمتی ندارد و مشخص نیست کارگر به دستور چه کسی کار انجام داده است ، رابطه کارگری و کارفرمایی مخدوش است. سوال بنده این است آیا باید در آگهی ثبت شرکت اسامی همه نمایندگی ها ذکر شود که دیوان این رای را صادر کرده است !!؟؟ آیا در جلسه مجدد اداره کار رای دیوان دوباره صادر می شود ؟ با تشکر ؟
نه ! لزومی به ثبت نمایندگی ها در آگهی شرکت نیست . اگر مدارکی که دارید نشاندهنده رابطه کارگری کارفرمایی است همان کفایت می کند. اگر مدارک کارکرد ارائه دهید به نظر من باز هم اداره کار به نفع شما رای صادر می کند.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .