حق بیمه براساس حقوق است یا ساعت کاری ؟


افشین : من ماساژور هستم در تربیت بدنی آستان قدس . کارفرما بطور شفاهی از من خواسته از زمان باز شدن استخر تا آخر وقت برای امر ماساژ حضور داشته باشم ‌. حقوق من بر اساس هر ماساژ (۶۰%مبلغ دریافتی) پرداخت می شود . حداقل ۱۸۰ ساعت در ماه در محل کار حضور دارم . می خواهم بدانم باید بیمه من براساس ساعت حضور رد بشه یا میزان حقوق ؟ در حال حاَضر شرکت براساس حقوق بیمه رد می کند . بعضا حقوق ماه من حدود ۱۲۰۰ هست و بیمه حدود ۱۰ تا ۲۰ روز لحاظ می شود . لطفا راهنماییم کنید ؟ با بند و ماده واحده قانونی. سپاسگزار ؟ بیمه براساس حقوق باید پرداخت شود اما این حقوق نمی تواند از حداقل حقوق طبق قانون کار کمتر باشد . یعنی حقوق ماهیانه از 1 میلیون و 700 هزار تومان طبق قانون کار نمی تواند کمتر باشد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .