پزشک قانونی نظر پزشک معتمد را قبول نکرد ؟!

رضا : سلام خسته نباشید ! دکتر اعصاب و روان پیرو درگیری که داشتم دعوا ۳۰ روز استراحت پزشکی نوشت و گفت به شما در درگیری افسردگی روحی وارد شده ولی پزشکی قانونی تایید نکرد . متخصص اعصاب و روان معتمد پزشکی قانونی بود دکتر شخصی نبود ؟ پزشک معتمد نظر مشورتی می دهد و تصمیم نهایی با پزشک قانونی است . می توانید با درخواست از قاضی به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید تا موضوع در کمیسیون پزشکی قانونی بررسی شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .