چگونگی دریافت بیمه بیکاری


ناهید جعفری : سلام ! من تا تاریخ ۳ آذر مرخصی زایمان بودم . بعد از آن تا۳۰ آذر که قرارداد داشتم بیمه ام از طرف شرکت رد شد اماشرکت بعد از آن که خواستم برگردم به من گفت برای بعداز عید برگرد مابیمه ات را رد می کنیم الان نیازی به حضورت نیست اما وسط بهمن گفتند که پشیمان شده اند و بیمه دی را برایم رد نکرده اند و ترک کارم را زده اند.
سوال من این است الان که نزدیک دو ماه از ترک کارم می گذرد آیامی توانم بیمه شکایت کنم برای دریافت بیمه بیکاری یا خیر ؟ چون رئیس نامه ترک کار نمی دهد و من فقط قرارداد تا پایان آذرماه را دارم ؟
شما باید به اداره کار شکایت کنید و درخواست بازگشت به کار دهید . اگر با بازگشت به کار موافقت شد که موضوع حل است اگر موافقت نشد درخواست بیمه بیکاری دهید و با معرفینامه اداره کار به تامین اجتماعی مراجعه کنید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .