دیه پارگی نرمه گوش


کارو عصمتی : سلام سرکار ! دیوار ریخته رویم و می خواهم بدونم تقریبی چقدر دیه بهم تعلق می گیرد ! کار خودم هست و بیمه کارفرما دارم ! ممنونم :
1.     پارگی نرمه گوش که ۶ بخیه خورده همراه با خراش و کوفتگی و تورم که به زیبایی گوش هم آسیب جدی وارد شده است .
2.     شکستگی غضروف بینی همراه خراش و کوفتگی و تورم
3.     آسیب به دست از ناحیه ساعد ، کوبیدگی  ، تورم ، کوفتگی ، زخم جراحت پوستی که باعث خونریزی متوسط شده  است .
4.     زخم و خراش های متوسط همراه با خونریزی کم در ناحیه های دو طرف چپ و راست پشت و ناحیه نرمه باسن و ناحیه ساعد پا . با تشکر فراوان ؟
دیه آسیب های فوق را نمی توان دقیق گفت . به صورتی احتمالی برایتان می گویم :
1.     حدود 2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
2.     حدود 4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
3.     حدود 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
4.     بین 1 تا 2 درصد دیه کامل

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .