محاسبه دیه حارصه و دامیه


حسین زارعی : لطفا مقدار دیه بنده را محاسبه کنید :
1.      خراشیدگی حارصه گردن
2.      خراشیدگی حارصه ساعد دست چپ
3.      دامیه ران پای راست ممنونم از کمکتون ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.      1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
2.      0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
3.      1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .