دیه آسیب عضله اسپیناتوس


ر.و : با سلام ! بنده در تصادف صدمه دیدم و رای پزشکی قانونی هم صادر شده به این ترتیب :
1.      یک دامیه بابت جرح پشت مچ پای چپ
2.      دو حارصه بابت سائیدگی آرنج راست و ران چپ
3.      تعداد چهار کبودی در نقاط مختلف بدن
4.      آسیب دیدگی لیگامان مچ پای چپ
5.      پارگی عضله سوپرا اسپیناتوس و اینفرااسپیناتوس شانه چپ به همراه هماتوم
6.      آسیب نسج نرم ساق پای چپ
7.      آسیب نسج نرم جدار قفسه صدری ! خواهشا دیه بنده حدودا چقدر می شود ؟ تشکر ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.      1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
2.      1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
3.      اگر در سر و صورت نباشد مجموعا معادل 0.6 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 620 هزار تومان
4.      بستگی به میزان آسیب دارد . معمولا بین 2 تا 4 درصد دیه کامل
5.      احتمالا 2 درصد دیه کامل
6.      بین 0.5 تا 1 درصد دیه کامل
7.      احتمالا 1 درصد دیه کامل

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .