اعتراض به حق بیمه مقطوع تامین اجتماعی


مهدی سروش : سلام ! من مدیرعامل و سهامدار یک شرکت با مسئولیت محدود هستم که به عنوان پیمانکار با صنایع قرارداد می بندیم . در قراردادهای پیمانکاری اصولاً تمامی کار را خود من به تنهایی انجام می دهم و از هیچ نیروی کاری استفاده نمی کنم.  در خاتمه قراردادها ، سازمان تامین اجتماعی جهت صدور مفاصا حساب بیمه برای ما بر اساس ماده 38، حدود 17 درصد مطالبه می کند. بنده را هم مشمول بیمه اجباری نمی دانند و می گویند باید اختیاری خودت، خودت رابیمه کنی ! حال سوال من این است که با توجه به این که سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه خدماتی بابت این پول به من و شرکت ارایه نمی دهد آیا اصولاً این کار سازمان تامین اجتماعی قانونی است یا نوعی باج خواهی بابت صدور مفاصا حساب. آیا کاری می توانم بکنم که جلوی این کار را بگیرم ؟
1.     بله ! این کار قانون است که در مجلس تصویب شده است . کار خاصی نمی توان کرد . با شکایت به دیوان هم به جایی نمی توان رسید.
2.     خودتان قطعا باید بیمه کارفرمایی یا اختیاری شوید چون سهامدارید .
3.     بهتر است افرادی را به عنوان کارگر پروژه هایتان در لیست رد کنید تا حداقل حق بیمه آنها پرداخت شود . حساب شما با آنها با خودتان ؟!

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .