مقصر تصادف در خیابان سبقت ممنوع


فرشاد : سلام ! در خیابان باریک دو طرفه از سمت راست در حال رانندگی بودم . برای ورود به پارکینگ توقف کردم تا سمت مقابل خالی شده و بتوانم به سمت چپ حرکت کرده و وارد پارکینگ شوم . در همین زمان  یک خودرو که در همان سمت راست خیابان رانندگی می کرد با سرعت در حال سبقت گرفتن بود که به نوک جلویی سپر سمت چپ من برخورد کرد. خیابان باریک و سبقت ممنوع بود. مقصر تصادف کیست ؟ احتمالا 50 50 می شود . ایشان به علت سبقت در خیابان باریک و شما به خاطر اینکه در حال چرخش به سمت چپ بوده اید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .