افت قیمت را چه کسی باید پرداخت کند ؟


شیرزاد برادری : در تصادفات خودرو آیا افت قیمت خودرو را بیمه باید پرداخت کنه ؟ اگر باید پرداخت کنه تا چه میزان ؟ و به چه استنادی؟  نه ! در صورت شکایت مقصر حادثه باید پرداخت کند .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .