ساعت کاری طبق قانون کار


شیرزاد برادری : کارگری یک روز در میان از ساعت 8 صبح تا هفت و نیم یا هشت غروب کار می کند . آیا این مقدار ساعت کاری برای ایشان دو روز کاری محسوب می شود یا نه ؟ اگر میشود براساس کدام مستند قانونی؟ طبق قانون کار ، هر فرد باید در طول هفته 44 ساعت کار کند . هر 44 ساعت کار معادل 7 روز کار است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .