محاسبه عیدی طبق قانون کار


مجید سلیمانی : حقوق پایه کارمندی طبق قرارداد و لیست بیمه مبلغ 5 میلیون تومان در سال 98 می باشد. عیدی محاسبه شده برای وی معادل 3 برابر حقوق پایه وزارت کار در نظر گرفته شده است که می شود حدود چهار میلیون و پانصد هزار تومان، اما کارمند مزبور می گوید که باید محاسبه عیدی بر مبنای حقوق پایه مندرج در قرارداد و لیست بیمه انجام شود که 3 برابر آن می شود 15 میلیون تومان. کدام محاسبه درست می باشد؟ آیا کارمند مزبور می تواند در این مورد به اداره کار شکایت نماید ؟  مورد دوم غلط است . عیدی معادل 2 برابر حقوق پایه است اما نباید از 3 برابر حقوق پایه طبق قانون کار بیشتر شود . یعنی بیشترین عیدی در سال 98 معادل همان 4 میلیون و 500 هزار تومان است . محاسبه شما درست است و حتی اگر به اداره کار شکایت شود حق را به شما می دهند .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .