آیا بیمه باید حق بیمه من را برگرداند ؟


جواد اکبرپور : سلام ! من در سال ۱۳۶۵ مدرک جانبازی دارم . از سال ۱۳۸۶ مدت ۱۳سال حق بیمه پرداخت کرده ام . آیا به خاطر جانبازی حق بیمه ای که پرداخت کرده ام بیمه مکلف است ۱۳سالی که بیمه ریخته ام بهم برگرداند ؟ بستگی به محل کارتان دارد . اگر در بخش دولتی و نهادهای عمومی و غیر دولتی باشد باید برگداند وگرنه اگر در بخش خصوصی باشد قانونی در این زمینه وجود ندارد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .