تصادف در هوای برفی

امین مرادی : بنده در سرعت ۸۰ کیلومتر در هوای برفی کنترل خودرو را از دست دادم و از عقب یک خودروی دیگر ابتدا به جلوی خودروی من برخورد کرد سپس پس از چرخش خودرو بنده مجددا از عقب به عقب خودرو من برخورد کرد . پلیس به دلیل اینکه من کنترل خودرو را از دست داده ام با اینکه خودروی پشت سر من از عقب به بنده برخورد کرد من را مقصر تشخیص داد .
آیا صدرصد بنده مقصرم ؟ یا چون خودروی پشت سری از عقب به بنده برخورد کرده ایشان مقصر است . توضیح اینکه زمانی که خودرو از کنترل بنده خارج شد یک دور دور خودم چرخیدم و به همین دلیل خودروی پشت سر بنده از عقب در حال حرکت بود ابتدا با جلوی خودروی خود به جلوی خودروی بنده برخورد کرده است ؟
به نظرم 50 05 منصفانه تر است . ایشان هم باید در هوای برفی دقت می کرده است و فاصله کافی را با شما رعایت می کرده است تا بتواند در مواقع ضروری خودرو را متوقف کند . البته شما هم مقصرید چون احتمالا در سرعت بالا دقت نکرده اید (و یا اینکه جاده لغزنده بوده است) و کنترل خودرو را از دست داده اید . به نظر من به نظریه افسر راهنمائی و رانندگی اعتراض کنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .