دیه له شدگی انگشتان


رضا : با سلام ! بنده بعد از تصادف و مراجعه به پزشکی قانونی این موارد رو یادداشت کرده و می خواستم نظر حضرتعالی رو برای تعیین درصد دیه مربوطه اعلام نظر بفرمایید بی زحمت !
1.      بریدن نوک شست پا که قسمتی از ناخن هم بریده شد . کنده شدن ناخن شصت پا که بصورت ناقص در می آید !
2.       سیاه شدن ناخن انگشت اشاره
3.      له شدگی مفصل انگشت اشاره  
4.      شکستگی استخوان نوک انگشت اشاره
5.      آسیب دیدگی تاندون انگشت اشاره
6.      سوختگی موی پای راست از روی پا تا زیر باسن و روی دست تا روی بازوی دست راست بطوری که در نمی آید . البته درصد سوختگی ۱۷ درصد اعلام شده  درجه ۳
7.      کنده شدن ۵ قسمت روی ساق پا به اندازه یک نخود هرکدام که سیاهی هرکدام موندگار شده
8.      له شدگی ۲ بند انگشت میانی و حلقه دست چپ بصورتی که انگشت میانی کامل جمع نمی شود ؟
9.      له شدگی کف دست راست
10.  ضرب دیدگی مچ دست راست و چپ
11.  محدودیت حرکتی انگشت شصت بدلیل سوختگی بصورتی که خم و راست نمیشه ؟
دیه آسیب های فوق حدودا به صورت زیر است :
1.      حدود 2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
2.      0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
3.      احتمالا بین 0.5 تا 1 درصد دیه کامل
4.      2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
5.      ارش دارد .
6.      25.5 درصد دیه کامل معادل 68 میلیون و 850 هزار تومان
7.      احتمالا 1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان
8.      1/15 دیه کامل معادل 18 میلیون تومان
9.      ارش دارد .
10.  حدود 1 درصد دیه کامل
11.  احتمالا بین 2 تا 3 درصد دیه کامل

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .