مقصر تصادف در محل پارک ممنوع

علی مرادی : ماشین من با عقب خودروی پارک در محل پارک مطلقا ممنوع برخورد کرد. مقصر این تصادف کیست ؟  شما مقصرید . ایشان فقط جریمه می شود چون در محل نامناسب پارک کرده است ولی خسارت ماشین ایشان توسط شما باید پرداخت گردد  .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .