محاسبه دیه آب آوردگی زانو


شکوفه فاطمی : در چاله شهرداری افتادم . پزشک قانونی
1.     ساییدگی قدم زانوی چپ
2.     خراشیدگی قدام ساق چپ مشهود است ولی بعد بعلت درد شدید ام ار ای شد و تازه
3.     کبودی زانو (bone brise)وsynovial effusion
4.     آب آوردن زانو نیز مشاهده شد . دادگاه تشکیل و برایم پیام آمده درصورتیکی می خواهید کارشناسی شود ۳۰۰ تومان به حساب ریخته شود . دو سوال آیا این مبلغ را بریزم چکار می کنند و دوم دیه این ضایعات چقدر است ؟
دیه آسیب هاب فوق به شرح زیر است :
1.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
2.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
3.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
4.     ارش دارد و احتمالا پزشکی قانونی میزان آن را مشخص کرده است.
5.     به نظرم به کارشناسی نیازی ندارید و تا به حال چنین چیزی را نشنیده ام . بهتر است حضوری پیگیر شوید که هزینه کارشناسی برای چیست.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .