تصادف در چهار راه


سید جواد ساداتی : با سلام ! در یک چهارراه که هر دو سمت آن یکطرفه است من از خیابان فرعی وارد چهار راه شدم و از میانه چهار راه هم عبور کرده و در آستانه خروج از چهار راه در مسیر مستقیم بودم. در این حین اتومبیل دیگر که در مسیر اصلی در حال حرکت بود و قصد پیچیدن به سمت چپ خودش را داشت از سمت چپ من به چرخ و گلگیر و درب سمت چپ من برخورد کرد و حتی اتومبیل من را حدود ۱/۵ تا ۲ متر به سمت راست من کج کرد.
افسر به دلیل قرار داشتن من در خیابان فرعی من رو مقصر ۱۰۰٪ دونست. آیا امکان دارد با درخواست کارشناسی سه نفره رای ۵۰-۵۰ صادر بشود ؟ با توجه به اینکه ممکنه ایشون به دلیل قصد گردش به چپ و سرعت زیاد ، متوجه سمت راستشون و اتومبیلی که در چهار راه حضور دارد نشده باشد. لازم به ذکره چهار راه مذکور از هر دو سمت یکطرفه است و سه لاین عبوری داره که معمولا دو لاینش با ماشینهای پارک شده اشغال شده هست و اتومبیلها با سرعت کم ازش عبور می کنند؛ چون احتمال برخوردهای اینجوری زیاده ؟
اگر به نیمه دوم ماشین تان تصادف کرده باشند احتمالا 50 50 شدنش زیاد است . حتما اعتراض کنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .