دریافت هزینه های تصادف از بیمه


بهرام طهمورثی : آیا در تصادفات رانندگی منجر به صدمات متعدد بدنی شرکت بیمه گر و مقصر و مسبب حادثه نباید خسارت دوره استراحت پزشکی قانونی و هزینه های انجام گرفته را بپردازند ؟ قانونا باید هزینه ها را جبران کنند ولی عملا چنین اتفاقی نمی افتد و باید از مقصر حادثه بابت موارد فوق شکایت نمائید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .