مقصر تصادف در کوچه


سیامک : سلام ! من در کوچه پارک کرده بودم ، داشتم از پارک بیرون می آمدم دنده عقب گرفتم یک متر از ماشین جلویی فاصله گرفتم یهو یک ماشین وارد کوچه شد . گوشه سپر عقب من سمت راننده گرفت به گوشه در شاگرد عقب ماشین که یک سورن بود و خط افتاد . مقصر کیه ؟  باید دقیق ترسیم شود تا بتوانم نظر بدهم . شما چون دنده عقب می رفتید مقصر هستید و ایشان هم چون تغییر جهت داده بودند مقصرند . به نظر می رسد 50 50 باشد .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .