دیه سوختگی بر اثر لیزر


هادیان : بدن من در اثر لیزر سوخته و پزشک قانونی این درصد ها را اعلام کرده است :
1.     2 درصد خلف راست
2.     2 درصد خلف چپ
3.     1.5 درصد بالای ران چپ
4.     0.5 درصد بالای ران راست
5.     1.5 درصد شکم
6.     0.5 درصد دور سینه . می خواستم بدانم مبلغ ارش و دیه چقدر می شود ؟
8 درصد دیه اعلام شده است . بستگی به درجه سوختگی دارد . از فرمول زیر محاسبه نمائید :
8 ضربدر (درجه سوختگی) ضربدر (1 میلیون و 350 هزار تومان)

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .