مقصر تصادف در لاین مخالف


منصور : بنده درحال رانندگی در یک خیابان فرعی بودم . ماشین پشت سر من و با فاصله بود . راهنما زدم و گردش به چپ کردم از لاین خودم خارج شدم و در لاین مخالف سر کوچه ای که تصمیم داشتم داخل آن بروم دیدم ماشین پشت سرم چراغ می زنه ! ترمز کردم وایسادم . ماشین پشت سر تعادل نداشت نتونست وایسه زد به در سمت چپ ماشینم بعد گفت سرعتم زیاد بوده ماشین لیز خورده چون زمین خیس بوده است . می خواهم ببینم کی مقصره به نظر می رسد مقصر ایشان است . البته متوجه نشدم چگونه ایشان هم در لاین مخالف بوده اند .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .