ازکارافتادگی به علت عمل دیسک کمر


زارع : سلام ! اگر عمل دیسک کمر کنم  ازکارافتاده حساب می شوم ؟ نه ! ازکارافتاده محسوب نمی شوید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .