دیه سائیدگی صورت


رضا : خسته نباشید! بر اثر تصادف صورتم زخمی شد و زخم آن سطحی بود ولی خون ریزی داشت و به شکل سائیدگی بود . پزشک قانونی برام حارصه نوشت . آیا حارصه که نوشته درست بود یا کم نوشته ؟ به نظر می رسد درست بوده باشد .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .