حق بیمه سهم کارفرما


یوسف پوریوسف : با سلام ! چنانچه کارگر یا کارمندی با کارفرما توافق کند که حق بیمه را شخصا خود کارگر بصورت مشاغل آزاد و یا خویش فرما بپردازد، دیگر کارفرما ۲۳ درصد حقوق را به تامین اجتماعی نخواهد پرداخت. بنابراین تکلیف این ۲۳ درصد سهم کارفرما به نفع چه کسی خواهد شد؟ آیا کارگر می تواند درخواست کند که ۲۳ درصد سهم کارفرما متعلق به اوست؟ با تشکر ؟ نه ! 23 درصد حق بیمه باید به حساب تامین اجتماعی پرداخت شود و حق کارگر نیست . ضمنا کارگر هر زمان شکایت کند اداره کار ، کارفرما را بابت پرداخت حق بیمه محکوم می کند . اگر هم تامین اجتماعی به هر علتی بفهمد کارفرما را مجبور به پرداخت حق بیمه با جریمه می کند.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .