دیه خرد شدگی پاشنه پا


علیرضا : سلام خسته نباشید ! تمامی صدمات و خسارات نامبرده در این گواهی تجمیع یافته اند :
1.     خردشدگی استخوان پاشنه پای راست که طی عمل جراحی با وسایل ارتوپدی ثابت شده است .
2.     آسیب نسوج نرم پای راست ناشی از تعبیه ابزار ارتوپدی
3.     شکستگی ستون فقرات در محل مهره اول کمری
4.     محدودیت حرکتی و آسیب تاندونی پاشنه پای راست . درحال حاضر حسب نظریه متخصصین خردشدگی استخوان پاشنه پای راست و شکستگی ستون فقرات در محل مهره اول کمری بدون عیب جوش خورده اند و درمان خاتمه یافته است. ارش بند ۱ به میزان سیزده و سه دهم درصد از دیه کامل ارش بند ۲ به میزان دو درصد از دیه کامل ارش بند ۴ به میزان دو درصد از دیه کامل این برگه پزشک قانونی هست . می خواستم ببینم چقدر دیه بهم تعلق می گیرد ؟ آیا دیه ای به ستون فقرات تعلق نمی گیرد ؟ ستون فقرات که شکسته بوده؟ ارش با دیه چه فرقی می کند ؟ خیلی ممنون که به سوالاتام پاسخ میدهید ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     13.33 درصد دیه کامل معادل 35 میلیون و 991 هزار تومان
2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
3.     10 درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان . این بند دیه مقدر دارد.
4.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان .
5.     بندهای 1و2و4 مشمول ارش و بند 3 مشمول دیه است .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .