بهترین بیمه تامین اجتماعی


پریسا شفیعیان : بیمه خادمین مساجد بودم بعلت ازدواج نقل مکان کردم . الان بیمه ام قطع شده است . ۸ سال و ۸ ماه بیمه دارم . الان می خواهم بیمه بریزم می گویند قالی بافی خوبه و زنان خانه دار و بیمه اختیاری ! چون می خواهم پس انداز آینده بشود . می خواهم ببینم مستمری آنها کدام بیشتر است  ؟ مستمری شان هیچکدام با یکدیگر فرقی ندارد . اما بیمه قالیبافی هزینه اش کمتر است و بعد از آن بیمه زنان خانه دار.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .