درخواست ازکارافتادگی به علت دیسک کمر

زارع : آیا بعد عمل دیسک کمر می شود درخواست از کار افتادگی کرد ؟ می توانید درخواست دهید ولی بابت عمل دیسک کمر ازکارافتادگی تعلق نمی گیرد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .